Od redakcji

Witamy na stronie Rocznika Filozoficzno-Społecznego Civitas Hominibus wydawanego przez Wydział Humanistyczny Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Zapraszamy do zapoznania się z publikowanymi treściami.

Rocznik Civitas Hominibus (ISSN 1896-1819, eISSN 2391-5145) wydawany od 2006 roku poświęcony jest zagadnieniom z obszaru nauk humanistycznych i społecznych. Ma zasięg ogólnopolski, jest recenzowany i znajduje się w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2016 (poz. 2223) – oceniony na 6 pkt.

W procesie ewaluacji IC Journals Master List 2017 Rocznikowi Civitas Hominibus przyznano wskaźnik ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 80,00 pkt. Redakcja czasopisma kieruje się zasadami etyki wydawniczej wg diagramów COPE (Comittee on Publication Ethics).

Każdy numer pisma poświęcony jest odrębnej tematyce. Teksty publikowane są w języku polskim lub angielskim i zamieszczane w następujących obszarach:

  • Artykuły – Dyskusje – Eseje
  • Miscellanea
  • Prace studenckie
  • Recenzje

Zachęcamy do zapoznania się z naszą stroną internetową. Znajdą tu Państwo informacje dotyczące składu Rady Naukowej i Redakcji, zasad recenzowania wraz z listą recenzentów oraz procedury ghostwriting. Zainteresowanych opublikowaniem artykułów w „Civitas Hominibus” zapraszamy do zakładki „Informacje dla autorów“.

DEKLARACJA DOTYCZĄCA WERSJI PIERWOTNEJ

Informujemy, iż od numeru 8/2013 rocznik publikowany jest w wersji elektronicznej na stronie czasopisma, jednakże wersją pierwotną czasopisma jest wersja drukowana.